top of page

WorldEdit 101

  • 11שלבים
כל מי שישלים את כל שלבי התוכנית יקבל תג.

אודות

למד את היסודות של WorldEdit כגון בחירות, הגדרת בלוקים ועוד!

אתם יכולים להצטרף לקורס הזה גם מהאפליקציה לנייד.

מדריכות/מדריכים

מחיר

חינם

שיתוף

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page