top of page
2020-11-27_21.11.35.jpg

בקר

בכדי להצטרף לשרת שלנו בבקשה שימו לב

שהורדתם את חבילת המודים.

.בכדי להוריד את חבילת המודים רק גללו למטה, 

אחרי שהורדתם את חבילת המודים

אתם רק צריכים לרשום את הכתובת 

."שלמטה ב-"רב משתתפים!

שימו לב

אנחנו כבר לא דורשים את חבילת המודים כדי להצטרף!
אתה רק צריך לטעון כל גרסת מיינקראפט בין 1.8 ל- 1.16 כדי להצטרף.

הורדת המודפק

בבקשה קראו את ההוראות ועקבו אחרי השקופיות בכדי להוריד את המודפק. לחצו על הכפתור שמתאים למערכת ההפעלה שלכם על מנת להתקין את המודפק.

שימו לב שההוראות הם אך ורק לווינדוס.

bottom of page